Otaru [Sankaku Ichiba] Ebisu Sakura

Enjoy Hokkaido, Deliciaous Sea Food !!

Address
Sankaku market, 3 Inaho Otaru Hokkaido
2nd store from route 5 entrance

Business hours
08:00 ~ 21:30
(irregular days off)